AGV Vận chuyển tự động

Hệ thống AGV chuyển hàng tự động cung cấp vận chuyển hàng hóa linh hoạt mà không cần sự can thiệp của con người, được sử dụng cho nhiều ngành công nghiệp và cho các giai đoạn sản xuất khác nhau như sau:

  • Tiếp nhận nguyên liệu thô
  • Cung cấp nguyên liệu thô cho dây chuyền sản xuất theo đúng tiến độ
  • Thu nhận sản phẩm đang sản xuất từ dây chuyền sản xuất để trữ tại khu vực tạm thời
  • Cung cấp sản phẩm đang sản xuất cho quá trình tiếp theo
  • Bệ hoạt động di động của dây chuyền lắp ráp xe ô tô
  • Nhập thành phẩm vào kho
  • Chất thành phẩm lên xe tải giao hàng
Danh mục: