Giải pháp nhà kho tự động

Hệ thống kho hàng tự động hóa thông minh là hệ thống quản lý xuất nhập hàng hóa tự động với sự phối hợp cao của CNTT và phần mềm quản lý kho. Tự động hóa quản lý và kiểm soát kho hàng hiện đang được nhiều doanh nghiệp, đơn vị quan tâm ứng dụng và đã nhận được những lợi ích to lớn.
Sự chuyên nghiệp trong phương thức quản lý kho sẽ được tổng hợp tại giải pháp AGV- Giải pháp nhà kho tự động:

1. Quản lý kho chuyên nghiệp, tự động thông minh

STI-AGV hỗ trợ các khâu lập kế hoạch, lập mô hình quản lý đồng thời giúp giảm thiểu chi phí kho, có quyết định kịp thời đối với hàng chậm luân chuyển trong kho và hàng hóa ứ đọng trong kho.

2. Giảm chi phí và nguồn lực

Phần mềm giúp cải thiện việc sắp xếp hàng hóa trong nhà kho cho phép không gian lưu trữ nhiều hơn, giảm chi phí lao động trong khi hạ thấp yêu cầu và tăng độ an toàn trong lưu trữ.

3. Quản lý xuất nhập kho chặt chẽ, kiểm tra định kỳ và sắp xếp hàng hóa khoa học

Phần mềm quản lý kho chuyên nghiệp tự động hóa công tác quản lý xuất nhập kho hàng thông minh, việc sắp xếp và kiểm tra hàng hóa sẽ trở nên dễ dàng thực hiện ngay trên phần mềm.