HỆ THỐNG KHO TỰ ĐỘNG

 • Nhanh chóng lưu trữ và phân phối vật liệu
 • Theo dõi lượng hàng tồn kho và ngăn ngừa lỗi .
 • Giảm đáng kể thời gian lấy và trả vật liệu
 • Giảm thiểu tối đa diện tích lưu kho

ỨNG DỤNG THỰC TẾ

HỆ THỐNG NHÀ KHO TỰ ĐỘNG STI-ASRS

Hệ Thống chuyển và phân loại Hàng Nhập nhập kho Tự Động

 • Giảm 66% chi phí nhân công ( 12 người còn sử dụng 4 người ) 
 • Giảm 60% thời gian phân bổ hàng
 • Giảm 90% thời gian vận chuyển

Lợi ích đem lại:

 • Xuất nhập hàng tự động 100%
 • Quản lý nhập trước xuất trước
 • Không phân nhầm hàng hóa
 • Giảm thời gian phân bổ hàng hóa tới các công đoạn
 • Hiệu suất hoạt động nâng cao hơn

 HỆ THỐNG KHO HÀNG THÔNG MINH STI -WMS / AGV /SMART RANK/IOT

 • Giảm 80% chi phí nhân công ( 10 người còn sử dụng 2 người ) 
 • Giảm 35% Diện tích sử dụng
 • Giảm 12% tồn kho sử dụng

Lợi ích đem lại:

 • Xuất nhập hàng tự động 100%
 • Quản lý nhập trước xuất trước
 • Không phân nhầm hàng hóa
 • Giảm thời gian phân bổ hàng hóa tới các công đoạn
 • Hiệu suất hoạt động nâng cao hơn