STI VIET NAM

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Hệ Thống Quản lý MES

Là hệ thống máy tính ,phần mềm được sử dụng trong nhà máy, dùng để theo dõi, giám sát và lưu trữ thông tin từ vật tư đầu vào thành sản phẩm đầu ra .

Xe Tự Hành (AGV)

 • Hệ thống quản lý AGV ( ACS)
 • AGV kéo hàng tự động
 • AGV nâng hàng tự động
 • AGV băng tải tự động
 • FGV nâng hàng tự động cho

Kho Tự Động (WMS)

 • Phần mềm quản lý kho (WMS)
 • Kho hàng tự động xuất nhập
 • Kệ để hàng thông minh (Chỉ thị LED)
 • Kho tự động sử dụng AGV

Giải pháp tự Động Hóa (IOT)

 • Thiết bị điều khiển IOT
 • Máy và dây chuyền sản xuất tự động
 • Hệ thống kiểm tra sử dụng Camera