GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT

Thiết kế và sản xuất dây chuyền tự động

Ứng dung Robot công nghiệp trong sản xuất

Máy kiểm tra thiết bị điện tử FCT, ICT

Thiết bị kết nối IOT ( Quản lý điện năng ,nhiệt độ , thiết bị đo , tín hiệu thiết bị )

Máy đóng gói và phân loại sản phẩm

Thiết kế sản xuất thiết bị điện tử

SẢN PHẨM ỨNG DỤNG TẠI KHÁCH HÀNG